{"image" : "https://www.zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Vermogensrendementsheffing in box 3: oneigenlijke ontneming?

In een advies van 4 februari 2016 stelt advocaat-generaal Niessen aan de Hoge Raad dat de Nederlandse vermogensrendementsheffing onhoudbaar is en bovendien voor sommige belastingplichtigen een inbreuk vormt op het recht van genot van eigendom.

Vermogensrendementsheffing is de inkomstenbelasting die wordt betaald over het rendement van het vermogen in box 3. Onder het huidige regime wordt ervan uitgegaan dat er op het box 3-vermogen een forfaitair rendement van 4% wordt behaald. Dit forfaitair rendement wordt in de inkomstenbelasting belast tegen een tarief van 30%. Per saldo is over het vermogen 1,2% aan vermogensrendementsheffing verschuldigd. Er wordt bij de heffing geen rekening gehouden met het daadwerkelijk gerealiseerde rendement op het vermogen.

Niessen is dan ook van mening dat er sprake is van oneigenlijke ontneming als het daadwerkelijke gerealiseerde rendement lager is dan 1,2%. In dat geval bedraagt de effectieve belastingdruk op de daadwerkelijke inkomsten uit vermogen meer dan 100%. De belastingplichtige wordt hierdoor gedwongen om in te teren op zijn vermogen.

De vermogensrendementsheffing hoeft volgens Niessen niet meteen te worden gewijzigd. Hij stelt de Hoge Raad voor om de wetgever een termijn te gunnen om de huidige regeling aan te passen of te vervangen. Voor gevallen waarin het daadwerkelijk gerealiseerde rendement lager is dan 1,2%, wordt voorgesteld om de vermogensrendementsheffing te verlagen tot het gerealiseerde rendement, maar niet verder dan nihil. In dergelijke gevallen zou dat tot een teruggaaf van inkomstenbelasting kunnen leiden. Het is niet bekend of de Hoge Raad het advies overneemt. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u nader informeren.

Tip: Heeft u in box 3 meer belasting betaald dan u aan rendement hierop hebt behaald? Dan raden wij u aan om bezwaar aan te tekenen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Martin Mark Alkema Roseboom via mail m.alkema@zantboer.nl.


Gelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Hoofdweg 54
3067 GH Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01