{"image" : "https://www.zantboer.nl/workspace/images/18_rev_01-1434979153.jpg", "title" : "", "thumb" : "", "url" : "" }

Nieuws en documentatie

 • Tien jaar overlegscheiding in Nederland

  woensdag 06/02/2019 om 14:27 uur

  De methode van overlegscheiding is 10 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De ervaringen met de methode zijn overwegend positief. Toch is er nog scepsis. Wanneer is de overlegscheiding de juiste methode en wat zijn de uitdagingen voor professionals die met de methode werken? Zeker gezien de maatschappelijke trend om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed overleg en buiten de rechter om te regelen en de belangen van kinderen te waarborgen zou de methode vaker kunnen worden toegepast.

  Lees meer


 • Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: grote giften worden openbaar!

  vrijdag 25/01/2019 om 8:51 uur

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december 2018 het conceptwetvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties” online ter consultatie aangeboden . Maatschappelijke organisaties worden op basis van dit voorstel verplicht om ontvangen donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie overzicht. Met dit conceptvoorstel wil de Minister voorkomen dat buitenlandse geldschieters invloed kunnen uitoefenen op maatschappelijke organisaties in Nederland. Daarnaast is voorgesteld dat stichtingen, die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen, hun balans en staat van baten en lasten openbaar maken. Dit om misbruik van financieel-economische aard tegen te gaan.

  Lees meer


 • Toch beperkt overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling

  maandag 22/10/2018 om 14:55 uur

  Hoewel in het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de looptijd van de 30%-regeling voor alle expats zonder overgangsrecht per 1 januari 2019 wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar, is wederom een wijziging voorgesteld in de 30%-regeling. Nu de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, wil het kabinet het vrijgekomen budget ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Een van de maatregelen is het treffen van overgangsrecht voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling.

  Lees meer


 • Dividendbelasting blijft, bedrag naar beter vestigingsklimaat voor ondernemers

  maandag 22/10/2018 om 14:49 uur

  De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de vennootschapsbelasting, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een verzachting van de eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeur-grootaandeelhouders.

  Lees meer


 • ‘Een adviseur moet zakelijk én persoonlijk uitblinken’

  maandag 08/10/2018 om 14:34 uur

  Wouter Verstijnen (38) staat sinds 1 juli 2018 zelfstandig aan het roer van Zantboer & Partners. Na een overdrachtperiode van drie jaar volgt hij Christan Zantboer op. Belastingadvies is volgens de nieuwe Directeur geen expertise waarbij je genoeg hebt aan een vaktechnische gereedschapskoffer. “In ons team staat persoonlijke ontwikkeling centraal.”

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2018

  woensdag 19/09/2018 om 17:14 uur

  Tijdens Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet het Belastingplan 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Verzamelbesluit aanmerkelijk belang geactualiseerd

  maandag 06/08/2018 om 16:24 uur

  In een nieuw verzamelbesluit over de aanmerkelijk-belangregeling, heeft staatssecretaris Snel van Financiën het verzamelbesluit van 4 september 2012 geactualiseerd. Daarbij zijn enkele beleidsstandpunten nieuw, gewijzigd of verduidelijkt als gevolg van een aantal recente ontwikkelingen. In deze bijdrage gaan wij in op de gewijzigde beleidsstandpunten van de staatssecretaris.

  Lees meer


 • Vacature: Belastingadviseur/Estate Planner

  maandag 16/07/2018 om 13:39 uur

  Plaats: Rotterdam
  Uren per week: 32-40
  Opleiding: WO Fiscale Economie of WO Fiscaal Recht, eventueel aangevuld met Notarieel Recht

  • Wil jij ontwikkelen als specialist in fiscale advisering van dga's en particulieren met het zwaartepunt op vermogens van €25 miljoen of meer
  • Wil jij als fiscaal specialist deel uitmaken van een gedreven en gespecialiseerd team met een open cultuur?

  Herken je jezelf hierin? Dan komen wij graag met je in contact.

  Lees meer


 • De oudedagsverplichting en overlijden

  vrijdag 22/06/2018 om 7:39 uur

  Tot eind 2019 bestaat de mogelijkheid om de in eigen beheer gevormde pensioenvoorziening af te kopen. Afhankelijk van de individuele situatie kan het afkopen van de pensioenvoorziening leiden tot een fiscaal voordeel. Immers, gedurende een periode van circa 3 jaar is enerzijds een belastingkorting van toepassing die elk jaar afneemt en anderzijds wordt geen 20% revisierente in rekening gebracht. Hierdoor is in geval van afkoop tijdelijk de verschuldigde belasting over de waarde van de pensioenvoorziening substantieel lager dan vóór het moment dat deze regeling werd geïntroduceerd.

  Lees meer


 • Wouter Verstijnen wint award European Leadership Development Programme Moore Stephens

  dinsdag 24/04/2018 om 10:56 uur

  De paper die Wouter Verstijnen schreef ter afronding van het European Leadership Development Programme van Moore Stephens is als beste beoordeeld. Donderdag 19 april ontving hij in Wenen de award. Hij won de award voor zijn paper over een vernieuwende en praktische aanpak voor de toepassing van mediation-vaardigheden in zijn private clients praktijk.

  Lees meer


 • Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer en het UBO-begrip

  vrijdag 30/03/2018 om 8:13 uur

  De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt op Europees niveau de dreiging van witwassen en financieren van terrorisme verder aan te pakken. Hierbij heeft de richtlijn het doel een volledige traceerbaarheid van geldovermakingen te realiseren om dergelijk witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

  Lees meer


 • Special Regeerakkoord 2017

  woensdag 11/10/2017 om 17:57 uur

  Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel. Wij hebben deze wijzigingen voor u samengevat in een uitgebreid kennisdocument.

  Naar de download


 • Prinsjesdagspecial 2017

  woensdag 20/09/2017 om 16:42 uur

  Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het demissionair kabinet het Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Hoewel de wetsvoorstellen nog niet definitief zijn, brengen wij u graag op de hoogte van wat de wijzigingen voor u kunnen betekenen. Dit hebben wij samengevat in een uitgebreid kennisdocument. Dit kennisdocument bevat informatie over alle onderwerpen die tijdens Prinsjesdag aan bod zijn gekomen en voor u relevant kunnen zijn.

  Naar de download


 • Zo zijn we getrouwd!

  donderdag 13/04/2017 om 14:32 uur

  Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen.

  Het huwelijksvermogensrecht in Nederland is in relatief korte tijd meerdere keren aangepast. Ook nu staan we aan de vooravond van een volgende wijziging. In vogelvlucht behandelen we hierna het huidig huwelijksvermogensrecht, vervolgens de wijzigingen vanaf 2012, het door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel dat zal leiden tot een wijziging van het basisstelsel in Nederland en tot slot de ingangsdatum en gevolgen voor bestaande huwelijken.

  Lees meer


 • Het UBO-register weer een stap dichterbij: wetsvoorstel implementatiewet gepubliceerd

  dinsdag 04/04/2017 om 14:33 uur

  In 2016 informeerden wij u over de Europese richtlijn die entiteiten verplicht om gegevens van hun uiteindelijk belanghebbenden, ook wel ultimate beneficial owners (UBO’s) geheten, centraal te registreren. Op 31 maart 2017 is het wetsvoorstel voor de implementatiewet ter consultatie gepubliceerd, waarmee het UBO-register weer een stap dichterbij komt. In dit wetsvoorstel wordt de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over UBO’s vormgegeven voor de Nederlandse situatie. Hieronder gaan wij in op de bijzonderheden van het (consultatie)wetsvoorstel.

  Lees meer


 • Wouter Verstijnen en Denny Vermeer in Vakblad Estate Planning

  donderdag 15/12/2016 om 9:08 uur

  In het Vakblad Estate Planning (nr. 42) is een artikel verschenen van Wouter Verstijnen en Denny Vermeer. In het artikel wordt de onaantrekkelijke VBI-maatregel uit het Belastingplan 2017 besproken. Met de maatregel is de opzet van nieuwe vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s) voor DGA’s in veel gevallen onaantrekkelijk geworden.

  Lees meer


 • Prinsjesdagspecial 2016

  donderdag 22/09/2016 om 8:24 uur

  Met deze Prinsjesdagspecial informeren wij u over de belangrijkste belastingmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Daarbij hebben we een selectie gemaakt van onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

  lees meer


 • Wouter Verstijnen in Fiscaal Tijdschrift Vermogen

  vrijdag 20/05/2016 om 14:58 uur

  In het Fiscaal Tijdschrift Vermogen is een artikel verschenen van Wouter Verstijnen. Hij stelt in dat artikel vast dat de wettelijke regeling voor vrijstelling van dividend- en inkomstenbelasting bij dividenduitkering door (holding)vennootschappen na een overlijden niet altijd optimaal werkt. De regeling biedt kansen bij de afwikkeling van nalatenschappen maar heeft ook veel valkuilen die beide tijdig overwogen moeten worden.

  Lees meer


 • Wouter Verstijnen bepleit familiestatuut

  woensdag 30/03/2016 om 14:45 uur

  Woensdag 30 maart verscheen een interview met Wouter Verstijnen (directeur Zantboer & Partners) in een commerciële bijlage bij De Telegraaf. Hij vraagt daarin de aandacht voor de zachte kant van een bedrijfsoverdracht en pleit voor het opstellen van een familiestatuut.

  Lees meer


 • Contouren UBO-register bekend

  vrijdag 26/02/2016 om 12:44 uur

  Eerder informeerden wij u over de nieuwe Europese richtlijn die entiteiten verplicht stelt om gegevens van hun uiteindelijk belanghebbenden, ook wel ultimate beneficial owners (UBO’s) centraal te registreren. Op 10 februari 2016 heeft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer informatie verstrekt over hoe het UBO-register in Nederland verder uitgewerkt wordt. Opmerkelijk is dat het UBO-register als openbaar register wordt ingesteld, waarmee naar onze mening de privacy van dga’s behoorlijk wordt geschaad.

  Lees meerGelieerd aan:

Lid van:

Contact

Zantboer & Partners B.V.
Postbus 8560
3009 AN Rotterdam

Bezoekadres:
Hoofdweg 54
3067 GH Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 - 421 20 40
Fax: +31 (0)10 - 421 03 50

E-mail: info@zantboer.nl

KvK: 24369370
BTW: NL813954629B01